Duyurular Şehit Astğ. Bilal Özcan İlköğretim Okulu Kantin İhalesi

Şehit Astğ. Bilal Özcan İlköğretim Okulu Kantin İhalesi

   İlçemiz Şehit Bilal Özcan İ.O. Kantini ve Yemekhanesi , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince Pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

KANTİN İHALE İLANI                                                                                                                                             

                  İlçemiz Şehit Bilal Özcan İ.Ö.O Kantini ve Yemekhanesi , Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince  Pazarlık usulü ile aşağıdaki şartlar çerçevesinde ihale edilecektir.

İHALE ŞARTLARI

 

  • İhale 18.07.2012  günü saat 13.30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde  yapılacaktır.
  • İhaleye açık teklif verilecek, pazarlık usulü uygulanacaktır. Katılımcılardan Son teklifler yazılı olarak istenebilecektir.
  • Fiyat Tespit Komisyonunca yapılan teklife göre ihale edilecektir.
  • Eski müstecir tarafından yapılan sabit tesis masrafı bulunmamaktadır.
  • Kantin Kira Muhammen bedeli aylık  1.500-TL. dir.
  • İstekliler teklif mektuplarını ve istenen belgeleri  18.07.2012  günü ihale saati’ne kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.(İlçe Milli Eğitim Müd.ne)
  • İhale  Şartnamesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

  • T.C. Vatandaşı olmak
  • Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak,
  • Başka bir kantin işletiyor olmamak
  • Gerçek kişi olmak (Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)
  •  Kantin ve Yemekhane İhaleyi alan Müstecir tarafından çalıştırılacaktır.

                     İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

 

  • İkametgah ilmühaberi (6 aydan eski olmamak)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak)
  • Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı (İstanbul Kantinciler Odasından  alınacaktır.)
  • İhaleden men olmadığına dair belge ( (İ.K.O. alınacaktır)
  • İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)
  • İhale Şartnamesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)
  • Geçici teminat dekontu. (Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası   Beylikdüzü Şubesindeki 50849141-5004 nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin  % 30’na tekamül eden  5.400.- TL geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont)
  • Dosya alındı dekontu.(  (Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Zıraat Bankası Beylikdüzü Şubesindeki 50849141-5010 nolu hesabına 100.- TL Şartname bedeli olarak yatırıldığına dair dekont)
  • Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir.Ancak Katılımcıların

Hiçbirinde Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi olanlar ihaleye kabul edileceklerdir.Kalfalık belgesi de olmadığı taktirde, sırasıyla Sertifika ,  Kurs bitirme belgesine sahip olanlar ihaleye katılacaklardır.                                                                                          

 

                                                                  Kantin İhale Komisyonu

 

 

 

 

 

 Yayın:21.06.2012 - Güncelleme:24.07.2012 - 14:53 - Görüntülenme:1962